Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Benda (Nijmegen, 2/1/1807)
Naam Theodorus Pasche (Rotterdam, 2/9/1807)
Naam Aegidius Boisse (Nijmegen, 3/10/1807)
Naam Joannes Faessen (Neerbosch, 8/5/1807)
Naam Christianus Jansen (Nijmegen, 19/10/1807)
Naam Hendricus van Daalen (Amsterdam, 21/1/1807)
Naam Joannes Antonius Peer (Nijmegen, 26/5/1807)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194