Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes Franciscus Hermsen (Nijmegen, 4/4/1808)
Naam Joannes Hendrickx (Nijmegen, 7/12/1808)
Naam Jacobus van Kempen (Nijmegen, 9/2/1808)
Naam Jan Thomas Broer (Nijmegen, 10/6/1808)
Naam Pieter Spengler (Bemmel, 11/2/1808)
Naam Petrus Nicolaas Lovendaal (Nijmegen, 21/2/1808)
Naam Joannes Gerritsen (Nijmegen, 26/12/1808)
Datum document 1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195