Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Arnoldus Fyt de Jager (Nijmegen, 5/3/1809)
Naam Louis Weis (Straatsburg Frankrijk, 10/11/1809)
Naam Cornelis Duys (Nijmegen, 11/3/1809)
Naam Johannes Hubertus Doekbrijder (Nijmegen, 12/8/1809)
Naam Albertus Onteyd (Nijmegen, 13/2/1809)
Naam Joannes Duppen (Nijmegen, 16/8/1809)
Naam Petrus Augustinus Lamkamp (Nijmegen, 28/8/1809)
Datum document 1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195