Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Otten (Nijmegen, 1/8/1809)
Naam Pieter de Lange (Amsterdam, 11/8/1809)
Naam Albertus de Vries (Nijmegen, 13/12/1809)
Naam Balthazar Boesses (Nijmegen, 17/3/1809)
Naam Joannes Ritgerus Hartelo (Nijmegen, 20/10/1809)
Naam Hermanus Gerrit Sneltjes (Nijmegen, 24/3/1809)
Naam Willem van Hattem Thijssen (Ede, 28/5/1809)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195