Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Prudon (Nijmegen, 1/3/1809)
Naam Derck Opsomers (Nijmegen, 8/11/1809)
Naam Marinus van der Horst (Vlissingen, 15/4/1809)
Naam Gijsbert Johannes Soetekou (Nijmegen, 19/2/1809)
Naam Johannes George Gehrke (Nijmegen, 23/8/1809)
Naam Andreas Bernardus Bekker (Nijmegen, 29/5/1809)
Naam Reinerus Joannes Kleisterlee (Nijmegen, 30/7/1809)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195