Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus van de Valck (Nijmegen, 4/1/1809)
Naam Josephus Wilhelmus Hendriks (Nijmegen, 10/1/1809)
Naam Johan Alexander Horn (Nijmegen, 10/6/1809)
Naam Christoffel Arnoldus de Groodt (Nijmegen, 12/2/1809)
Naam Franciscus Wagner (Nijmegen, 16/2/1809)
Naam Cornelius Jacobus Tack (Nijmegen, 21/9/1809)
Naam Levij Philip van der Burg (Leiden, 23/6/1809)
Datum document 1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195