Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Matthias van Dalen (Amsterdam, 4/9/1810)
Naam Johannes Jacobus Schiff (Nijmegen, 8/4/1810)
Naam Pieter Hendrik Pool (Nijmegen, 12/12/1810)
Naam Mattheus Berenbroeck (Nijmegen, 16/2/1810)
Naam Johannes de Mildt (Nijmegen, 18/2/1810)
Naam Christianus Verwaijen (Nijmegen, 24/11/1810)
Naam Gijsbert van de Vooren (Nijmegen, 25/12/1810)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195