Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Busche genaamd Boussee (Nijmegen, 12/10/1810)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195