Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gusbertus Cornelis van Gulpen (Gielenborg, 6/5/1811)
Naam Jean Janssen (Nijmegen, 6/8/1811)
Naam Evrard Jean Jansen (Nijmegen, 9/7/1811)
Naam Pierre Peters (Nijmegen, 19/6/1811)
Naam Jean Janssen (Nijmegen, 25/4/1811)
Naam Jean Antoine Henri Baerken (Nijmegen, 27/3/1811)
Naam Theodore Guillaume Boukes (Nijmegen, 31/10/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196