Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jean Bodderie (Nijmegen, 9/9/1811)
Naam Bernard Beerends (Nijmegen, 13/3/1811)
Naam Jean Jaques Rijnders (Nijmegen, 17/5/1811)
Naam Philip Schaap (Nijmegen, 20/5/1811)
Naam Evert Banning (Nijmegen, 20/8/1811)
Naam Antoine Mulder (Nijmegen, 22/12/1811)
Naam Jan Schott (Amersfoort, 29/9/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196