Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antoine Hubert Kloosterman (Nijmegen, 9/11/1811)
Naam Jean Corneille Kinijzer (Nijmegen, 9/12/1811)
Naam Henri Jean Driessen (Nijmegen, 10/11/1811)
Naam Gerard Bukers (Nijmegen, 12/4/1811)
Naam Henri Verhoeven (Nijmegen, 23/4/1811)
Naam Thierrij Hermans (Nijmegen, 25/5/1811)
Naam Remigins Stoup (Nijmegen, 9/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196