Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leonardus Rijken (Nijmegen, 2/1/1811)
Naam Chretien Henri van Zwamen (Nijmegen, 8/6/1811)
Naam Christiaan Antoon Aerts (Achel, 11/3/1811)
Naam Barth Engelen (Nijmegen, 14/1/1811)
Naam Renier Willemse (Nijmegen, 18/8/1811)
Naam Jean Wieser (Nijmegen, 25/12/1811)
Naam Theodore Andres (Nijmegen, 29/3/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196