Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henri Wijdeveld (Nijmegen, 7/5/1811)
Naam Jean Weijsters (Nijmegen, 7/9/1811)
Naam Arnold Lubert Post (Nijmegen, 8/8/1811)
Naam Jan van Hulst (Wageningen, 20/4/1811)
Naam Bernard Mensen (Nijmegen, 25/8/1811)
Naam Henri Theodore de Groot (Nijmegen, 30/9/1811)
Naam Theodore Maillolas (Nijmegen, 31/8/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196