Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henri van de Water (Hees, 4/9/1811)
Naam Thomas antonie Dechamps (Hatert, 10/9/1811)
Naam Theodore Aalbers (Hees, 11/2/1811)
Naam Henri Hendriks (Hees, 11/4/1811)
Naam Jean Henri Daaleman (Nijmegen, 11/8/1811)
Naam Etienne Peters (Nijmegen, 13/11/1811)
Naam Jean Herman Kleijnhans (Nijmegen, 20/3/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196