Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henri Peters (Hees, 3/8/1811)
Naam Jean Dennissen (Hatert, 12/7/1811)
Naam Arnond Gerard Hubert Manders (Nijmegen, 15/11/1811)
Naam Jan Teunissen (Benningen, 18/7/1811)
Naam Jaques van Heel (Nijmegen, 18/9/1811)
Naam Jean Meijer (Neerbosch, 19/1/1811)
Naam Jean Francois van Dueren (Nijmegen, 28/5/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196