Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Pierre Hendriks (Nijmegen, 5/5/1811)
Naam Theodorus de Mild (Huissen, 10/11/1811)
Naam Guillame Thomas Thijssen (Nijmegen, 11/8/1811)
Naam Germain Vots of Voets (Boxmeer, 22/7/1811)
Naam Adriaan David van der Gon Netscher (Rotterdam, 23/2/1811)
Naam Nicolaas Verssij (Nijmegen, 26/8/1811)
Naam Jean Henrij Popping (Nijmegen, 27/12/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196