Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Wilhelmus Wils (Nijmegen, 5/7/1812)
Naam Theodor van der Waarden (Nijmegen, 7/2/1812)
Naam Henri Michels (Ooij, 12/12/1812)
Naam Pierre Groene (Hees, 15/8/1812)
Naam Abraham Jaques Roukens (Nijmegen, 24/6/1812)
Naam Henri Meijer (Nijmegen, 27/2/1812)
Naam Jean de Ridder (Nijmegen, 27/7/1812)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196