Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Engelbertus Kleijn (Amersfoort, 5/8/1812)
Naam Willem Arts (Beuningen, 7/2/1812)
Naam Gerrard Aalbers (Nijmegen, 8/8/1812)
Naam Gerrit Roup (Nijmegen, 16/12/1812)
Naam Chretien Peters (Nijmegen, 18/1/1812)
Naam Theodore ten Herkel (Nijmegen, 20/5/1812)
Naam Pierre Antoine Muls (Nijmegen, 27/5/1812)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196