Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Pierre Etienne Diar (Nijmegen, 2/7/1812)
Naam Evrard Derks (Hees, 7/3/1812)
Naam Willem van Loon (Hatert, 9/8/1812)
Naam Pierre van t Hof (Neerbosch, 10/7/1812)
Naam Bernardus Bosman (Nijmegen, 10/9/1812)
Naam Marten Leenders (Nijmegen, 22/12/1812)
Naam Pierre Nielen (Hees, 27/5/1812)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196