Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Cornelis Hermsen (Nijmegen, 1/6/1814)
Naam Poulus Klaassen (Nijmegen, 2/1/1814)
Naam Derk Wolterbeek (Nijmegen, 4/10/1814)
Naam Johannes Hubertus Kloosterman (Nijmegen, 7/2/1814)
Naam Antony Dubbelt (Nijmegen, 11/10/1814)
Naam Willem Lodewijk Fredrik van Wassenaer (Nijmegen, 23/7/1814)
Naam Johannes Polders (Nijmegen, 30/9/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197