Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Put (Nijmegen, 7/2/1814)
Naam Derk Hendrik van der Steen (Nijmegen, 7/10/1814)
Naam Bard de Klerk (Nijmegen, 12/9/1814)
Naam Bartholomeus Baptist (Nijmegen, 16/5/1814)
Naam Gerardus Antonius Steinbach (Nijmegen, 18/2/1814)
Naam Josephus Hubertus Walraven (Nijmegen, 22/3/1814)
Naam Gijsbert van der Lugt (Arnhem, 31/3/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197