Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Carel Theodor van Lijnden (Nijmegen, 4/1/1814)
Naam Hendrikus genaamd Boucher Bechel (Nijmegen, 4/11/1814)
Naam Johannes Wilhelmus van Hulsteyn (Nijmegen, 7/3/1814)
Naam Petrus Horn (Breda, 10/12/1814)
Naam Pieter Hannissen (Nijmegen, 19/7/1814)
Naam Johan Jacob Hildebrand (Dinxperlo, 20/12/1814)
Naam Willem Frederik van t Hul (Nijmegen, 25/3/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197