Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Derk Coenraad Bukers (Nijmegen, 1/7/1814)
Naam Martinus Vermaas (Nijmegen, 8/2/1814)
Naam Johannes Michiel Hermans (Nijmegen, 12/6/1814)
Naam Johannes Antonius van Es (Grave, 13/3/1814)
Naam Pieter Carel Lekskes (Nijmegen, 13/8/1814)
Naam Paulus Nollee (Nijmegen, 19/4/1814)
Naam Johannes Janssen (Nijmegen, 30/1/1814)
Datum document 1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197