Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Laurens Hartgerink (Lochem, 2/8/1814)
Naam Bernardus Arts (Beuningen, 4/4/1814)
Naam Theodorus Hendrik (Nijmegen, 6/1/1814)
Naam Derk van Diedenhoven (Nijmegen, 11/3/1814)
Naam Bernardus Theodorus Johannes van den Weerden (Nijmegen, 13/6/1814)
Naam Johannes Josephus Reniers (Nijmegen, 15/12/1814)
Naam Hendrikus Gerardus Reugers (Nijmegen, 16/7/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197