Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Derk Derks (Hees, 1/9/1814)
Naam Pierre Tax (Hees, 6/1/1814)
Naam Otto Esbanus Mullens (Nijmegen, 9/5/1814)
Naam Franciscus Jacobs (Winssen, 21/2/1814)
Naam Jan Scheers (Neerbosch, 26/12/1814)
Naam Hendrikus Janssen (Neerbosch, 28/7/1814)
Naam Anthoon Derks (Hatert, 30/4/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197