Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Boekhorst (Nijmegen, 5/7/1814)
Naam Bernardus Roelofsen (Nijmegen, 28/11/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197