Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Philip Habig (Nijmegen, 1/1/1815)
Naam Johannes van Zanten (Nijmegen, 5/1/1815)
Naam Arnoldus de Crooy (Nijmegen, 6/1/1815)
Naam Jan Willem van Kuil (Nijmegen, 9/1/1815)
Naam Jan Peters (Nijmegen, 13/10/1815)
Naam Gerrit Hartgring (Nijmegen, 26/3/1815)
Naam Antoon van Kerkhof (Nijmegen, 27/4/1815)
Datum document1834
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9198
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9198