Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes de Bruijn (Nijmegen, 5/2/1815)
Naam Petrus Marcus Geurts (Nijmegen, 10/11/1815)
Naam Johannes Hermsen (Nijmegen, 11/11/1815)
Naam Johannes Franciscus Dona (Hertogenbosch, ''s-, 12/6/1815)
Naam Derk Rieken (Nijmegen, 14/5/1815)
Naam Derk Groothuizen (Nijmegen, 25/6/1815)
Naam Paul Nieuwenhuizen (Nijmegen, 28/3/1815)
Datum document 1834
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9198
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9198