Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Hermanus Kelder (Nijmegen, 6/10/1815)
Naam Antonie Cozijn (Woerden, 10/10/1815)
Naam Hubertus van Heumen (Nijmegen, 15/2/1815)
Naam Johannes Cornelis Bender (Nijmegen, 18/11/1815)
Naam Anthonie Meijerinck (Nijmegen, 19/3/1815)
Naam Gijsbert Johannes Konings (Nijmegen, 21/4/1815)
Naam Willem Frederik de Koning (Nijmegen, 24/8/1815)
Datum document1834
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9198
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9198