Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Franciscus Kleysterlee (Nijmegen, 4/2/1815)
Naam Franciscus Xaverius Jansen (Nijmegen, 9/5/1815)
Naam Hendrik Poelen (Nijmegen, 10/5/1815)
Naam Jacobus Gerardus Kempel (Nijmegen, 16/11/1815)
Naam Bernardus Scholten (Nijmegen, 22/1/1815)
Naam Balthazar Joseph Schmitz (Creveld, 24/5/1815)
Naam Hendrikus Leenderts (Beers, 24/7/1815)
Datum document1834
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9198
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9198