Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Houts (Groningen, 1/1815)
Datum document1834
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9198
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9198