Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Meijer (Nijmegen, 1/1/1816)
Naam Petrus Jacobus van Aernsbergen (Nijmegen, 7/4/1816)
Naam Angustinus Franciscus Mattheus Weijman (Nijmegen, 13/12/1816)
Naam Johannes Heijmans (Nijmegen, 16/2/1816)
Naam Johannus Haksteen (Nijmegen, 16/3/1816)
Naam Lambert Derks (Nijmegen, 27/3/1816)
Naam Pieter Johan van Cleef (Nijmegen, 28/7/1816)
Datum document1835
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9199
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9199