Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus Mullens (Nijmegen, 2/8/1816)
Naam Georg Frederik Mulder (Nijmegen, 2/8/1816)
Naam Laurentius Peeters (Nijmegen, 13/2/1816)
Naam Johan Peter Muller (Nijmegen, 17/10/1816)
Naam Franciscus Schippers (Nijmegen, 20/2/1816)
Naam Gerardus Johannes Beer (Nijmegen, 20/10/1816)
Naam Willem van Ravenstein (Nijmegen, 29/9/1816)
Datum document1835
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9199
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9199