Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Adolph Willem Carel van Mulert (Nijmegen, 1/9/1816)
Naam Johannes Jansen (Neerbosch, 1/10/1816)
Naam Jan Willem Hutting (Hees, 18/4/1816)
Naam Christiaan Thomassen (Neerbosch, 22/12/1816)
Naam Jan Schamp (Neerbosch, 27/10/1816)
Naam Adriaan Scheers (Neerbosch, 28/1/1816)
Naam Jan Bionda (Hees, 28/6/1816)
Datum document1835
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9199
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9199