Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Frederik George Lodewijk Scherer (Utrecht, 18/6/1816)
Naam Willem Frederik George Lodewijk Scherer (Utrecht, 18/6/1816)
Datum document1835
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9199
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9199