Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Hubertus Duppen (Nijmegen, 5/10/1817)
Naam Johannes Henricus Verweij (Nijmegen, 6/6/1817)
Naam Jan Groenen (Hatert, 11/11/1817)
Naam Peter Bongers (Nijmegen, 15/2/1817)
Naam Johannes Janssen (Nijmegen, 27/9/1817)
Naam Peter de Bruin (Nijmegen, 28/1/1817)
Naam Willem Albers (Nijmegen, 28/9/1817)
Datum document 1836
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9200
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9200