Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hugo Carel van Diepenbrugge (Hertogenbosch, ''s-, 3/7/1817)
Naam Peter Wijers (Nijmegen, 13/3/1817)
Naam Eugene Gustave Boesses (Nijmegen, 15/2/1817)
Naam Jacobus Duppen (Nijmegen, 19/1/1817)
Naam Wilhelmus Janssen (Nijmegen, 19/8/1817)
Naam Johannes Peters (Nijmegen, 24/2/1817)
Naam Balthasar Constantijn Weeninck (Nijmegen, 25/3/1817)
Datum document1836
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9200
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9200