Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit Jacob Backer (Nijmegen, 2/8/1817)
Naam Frederik Liefrink (Nijmegen, 4/5/1817)
Naam Gerard Carel Schirmer (Veere, 6/8/1817)
Naam Carl Johann Haasters (Keulen, 7/5/1817)
Naam Albert Joseph van der Voort (Ostende, 11/1/1817)
Naam Johannes Lambertus Hopman (Nijmegen, 23/11/1817)
Naam Martinus de Klerk (Nijmegen, 27/4/1817)
Datum document1836
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9200
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9200