Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Frederik Johannes Cappers (Nijmegen, 2/1/1817)
Naam Theodorus Overkamp (Nijmegen, 7/12/1817)
Naam Willem Antonie Johannes Ninaber (Rotterdam, 10/7/1817)
Naam Johan Hendrik van Noort (Boxtel, 13/3/1817)
Naam William Archibald Johannes van Knippendorff (Maastricht, 16/6/1817)
Naam Arnoldus Cornelis Wijnandus van Gameren (Nijmegen, 25/9/1817)
Datum document1836
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9200
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9200