Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Poelen (Nijmegen, 3/5/1818)
Naam Hendrikus Johannes Philippus Peters (Didam, 10/11/1818)
Naam Christiaan Willem Johan Ernst van Balveren (Haarlem, 12/2/1818)
Naam Rudolf Schnebeli (Nijmegen, 15/3/1818)
Naam Johannes Christiaan Molich (Nijmegen, 16/1/1818)
Naam Jan Hendrik frederik Hartman (Nijmegen, 21/10/1818)
Naam Gerrit Johan Muller (Nijmegen, 22/6/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201