Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem van Raaij (Nijmegen, 1/10/1818)
Naam Theodorus Puts (Nijmegen, 4/12/1818)
Naam Hendrik van Kempen (Nijmegen, 15/1/1818)
Naam Willem Leenders (Nijmegen, 15/9/1818)
Naam Bernardus Augustinus Geurts (Nijmegen, 26/8/1818)
Naam Hermanus Lambertus Hermans (Nijmegen, 28/10/1818)
Naam Johannes van Cleef (Nijmegen, 30/11/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201