Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Milde (Nijmegen, 4/12/1818)
Naam Franciscus Antonius van de Pavert (Nijmegen, 6/12/1818)
Naam Peter Dovianus (Nijmegen, 9/7/1818)
Naam Jacobus van Klaveren (Nijmegen, 13/11/1818)
Naam Friedrich Glaser (Neviges, 17/2/1818)
Naam Wilhelmus Walraven (Nijmegen, 22/7/1818)
Naam Johannes Lambertus Roelofse (Nijmegen, 23/4/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201