Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus van Ommen (Amersfoort, 1/11/1818)
Naam Johannes Selfhout (Nijmegen, 2/6/1818)
Naam Arnoldus Schaard (Nijmegen, 3/6/1818)
Naam Wilhelm Frederik Streithorst (Hees, 7/1/1818)
Naam Jan Frederik Gockmer Kortebos (Nijmegen, 9/7/1818)
Naam Johannes Cornelis Beer (Nijmegen, 9/11/1818)
Naam Isaak Antonij Koppers (Nijmegen, 11/2/1818)
Datum document 1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201