Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Andries Kleisterlee (Nijmegen, 6/6/1818)
Naam Menso Johannes Menso (Oosterhout, 9/12/1818)
Naam Antoon Cornelis Christ (Nijmegen, 10/6/1818)
Naam Arnoldus Rademakers (Nijmegen, 15/5/1818)
Naam Johannes Wilhelmus Michielse (Nijmegen, 15/12/1818)
Naam Johannes Wilhelmus Franciscus Weijers (Nijmegen, 23/8/1818)
Naam Adrianus Faber (Nijmegen, 28/11/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201