Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Teuwissen (Nijmegen, 6/2/1818)
Naam James Simpson (Nijmegen, 6/10/1818)
Naam Jan Lodenstijn (Nijmegen, 8/4/1818)
Naam Johannes Wilhelmus Diar (Nijmegen, 19/3/1818)
Naam Johannes Kamphuizen (Doesburg, 20/7/1818)
Naam David Wolf (Nijmegen, 24/10/1818)
Naam Everhardus Johannes Meijering (Nijmegen, 31/10/1818)
Datum document 1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201