Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Hysen (Nijmegen, 1/10/1818)
Naam Hendrik Hendriks (Hatert, 4/8/1818)
Naam Cornelis Albertus Kelder (Nijmegen, 7/8/1818)
Naam Johannes Willemsen (Hatert, 11/10/1818)
Naam Johannes Reynen van de Loo (Nijmegen, 14/9/1818)
Naam Willem Verweij (Hatert, 19/1/1818)
Naam Jan Janssen (Neerbosch, 19/11/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201