Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Strohmpsdorffer (Druten, 2/6/1818)
Naam Jan Antonie Hoorn (Samarang, 4/8/1818)
Naam Hendrik Welle (Hatert, 10/8/1818)
Naam Johan Arnoldus Nicolaas Moorrees (Gorinchem, 14/9/1818)
Naam Petrus Philippus Thijssen (Nijmegen, 14/10/1818)
Naam Evert Postel (Lochem, 20/7/1818)
Naam Arnoldus Anwerda (Nijmegen, 30/12/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201