Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Coenradus Gerardus Coostermans (Bergen op Zoom, 6/3/1818)
Naam Willem Valk (Angerlo, 7/3/1818)
Naam Jan Simon Tardijn (Maastricht, 12/11/1818)
Naam Gijsbert van Kortenhoff (Lakemond, 19/2/1818)
Naam Louis Adolph Michel (Gent, 23/11/1818)
Naam Martijn Hendriks (Nijmegen, 29/4/1818)
Naam Reinier Johannes van der Pijl (Wilp, 30/9/1818)
Datum document1837
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9201
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9201