Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Lagee (Nijmegen, 4/11/1819)
Naam Hendrik Grevers (Nijmegen, 5/2/1819)
Naam Hendrikus Jansen (Nijmegen, 7/10/1819)
Naam Gradus Wilhelm Heijs (Nijmegen, 8/8/1819)
Naam Johan Peter Matthijs Broekman (Nijmegen, 26/8/1819)
Naam Johannes Melchior Krol (Nijmegen, 26/12/1819)
Naam Andries Roelofs (Nijmegen, 30/6/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202