Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Bernardus Johannes Erkens (Nijmegen, 9/3/1819)
Naam Pieter van Brienen (Nijmegen, 11/1/1819)
Naam Jan WIllem Mellink (Helder, Den, 13/9/1819)
Naam Peter Jacobs (Nijmegen, 24/11/1819)
Naam Paulus Peter Lovendaal (Nijmegen, 29/6/1819)
Naam Johannes Christiaan Duchene (Nijmegen, 29/9/1819)
Naam Hermanus Eichelsheim (Nijmegen, 30/4/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202